İnsan fıtratının en zayıf noktalarından biri, belki de en zayıf olanı, hubb-u cah ve meşhur olmak, herkes tarafından bilinmek ve tanınmak arzusudur. Bediüzzaman tarafından ruhî bir maraz olarak tanımlanan bu…

En basit işlerde bile hırsın kötü tesiri olduğunu söyleyen Bediüzzaman şu misalleri verir: “İki dilenciden biri hırs ile, diğeri tevekkülle istediğini gören kişi, ikinciye verip, hırs ile isteyenden sıkılıp vermemek,…

Bu dünyayı bir imtihan meydanı yaparak zıtları birbiri içine katan ve güzellik-çirkinlik, iyilik-kötülük, iman-inkâr, fayda-zarar gibi şeyleri hamur gibi yoğuran Cenab-ı Hak, insanın mahiyetine de güzel duygularla birlikte, hoş olmayan…

Aziz Üstadım! Sizin bâki âlemlere göç etmenizden sonra, Risale-i Nur’un meslek ve meşrep prensiplerinden taviz vermeden hizmetlerine devam eden talebeleriniz, bu dâvâyı ve iman hizmetini sürdürdüler. Ancak sizin başınıza gelen…