Âhirzamanın iman ve inkâr mücadelesi bambaşka bir şekil almıştır. İletişim vasıtaları ve diğer teknolojik imkânlar, bu fikrî kavgayı büsbütün değiştirmiştir. Özellikle, dalâlete istinat eden felsefenin bozuk kısmı ve sefih bir…

İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Adem Aleyhisselâm zamanından başlamış kıyamete kadar da devam edecektir. Zamanımızda dinden hazzetmeyen ehl-i dünya tarafından İslâm dini, sulandırılmaya ve terörle eşdeğer gösterilmeye çalışılıyor. Radikal veya…

Abdullah ibn-i Ömer’den rivayetle Sevgili Peygamberimiz (asm) bakın ne buyuruyor: “Şu dört şey kimde bulunursa bulunsun tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar…

İnsan fıtraten mükerrem yaratıldığından, sürekli hak ve doğru olan şeyleri arar ve hayır ve iyiliğe taraftar olur. Bazen şer ve bâtıl eline geçer, tefrik ve temyiz edemediğinden hak diye eline…

Çok silik sözlerin ortalıkta dolaştığını ifade eden Bediüzzaman, her söylenilen söze itibar edilmemesini ve delil ve akıbete bakılmasını ders veriyor. “Hiçbir müfsit ‘ben müfsidim.’demez: daima suret-i haktan görünür, yahut batılı…

İnsanlık âlemi farklı derecelerde imtihanlardan geçirilirken, sosyal hayatın bütün cihetlerinde iman ve inkârın yahut iman zayıflığının tesirleri açıkça görülmektedir. Şimdiki cemiyet hayatının yaşantı tarzında, tahkiki ve sağlam bir imana sahip…

İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Âdem’den (as)bu yana sürüp gelen bir mücadeledir. Ancak bu mücadele âhir zamanda daha dehşetli bir şekil almış ve ehl-i dalâlet ve din düşmanları, en son…

İslâm dininin kul haklarına verdiği önemin emsali ne Batı ve ne de Doğu toplumlarında görülmüyor. Üzerinden 14 asır geçtiği halde, hâlâ insanlık çok gerilerde duruyor. Kâinatı Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm),…

Kadın; her şeyden önce annedir, eştir, kardeştir, haladır, teyzedir. Aile yuvasının temelini o teşkil eder. Çocuğun ilk terbiye edicisi annedir. Şefkat ve fedakârlık duygularının en zirvesi ona verilmiştir. Her türlü…