Yeryüzünde yaşayan ve şuurlu olan cin ve insanlar nefis taşırlar. Allah’ın emir ve yasaklarına itaat ederlerse mükâfata mazhar olurlar. Aksi takdirde azaptan kurtulamazlar. Mahşer Meydanında hesap ve kitap görülmesinden sonra,…