Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

Altı yüz yirmi dört sene gibi çok uzun bir ömre sahip olan Osmanlı Devleti, duraklama, gerileme ve Tanzimat’tan sonra hızla çöküşe doğru sürüklenmeye başlamıştı. Hilâfet merkezi olması hasebiyle, İslâm âlemi…

Küçük sermaye ile büyük kârlar elde etmek, her insanın hayal ettiği bir neticedir. Fakat her hayal edilen şeylerin gerçekleşmesi her zaman mümkün değildir. Bu itibarla, birbirlerine çok cihetlerle yakın olan…

Âhirzaman fitneleri içinde bocalayan ve mânen boğulan insanlığı, mutlak dalâletten kurtarmak manevi karanlıklardan aydınlığa çıkarmakla vazifeli olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatını ve eserlerini inceleyen herkes görecektir ki, onun hedefi…

Hepimizin bildiği gibi hedefe kilitlenme, bir savaş uçağının veya bir füzenin vurmak istediği hedefi yakaladığı zaman ona kilitlenmesi, bundan sonra hedef vuruluncaya kadar, her şeyin bilgisayar sistemiyle otomatik olarak işlemesidir.…

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Müslüman olan…

Kalpleri halden hale değiştiren Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa kalbine tecelli ettiği insanın, bir hali diğere halini tutmadığı ve bu yüzden kâh hüzünlü kâh neşeli, bazen karamsar bazen ümit ve…