1400 seneyi aşkın bir maziye sahip olan İslâm tarihi, çok ilginç ve karmaşık olaylarla doludur. “Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, fakat birisi kurtulacak.”ferman eden…