Bediüzzaman’ın hayatında teşekkül eden Nur Cemaati, bir çok merhaleleri aşarak bu günlere gelirken, bu esnada mevcut duruma intibak edemeyenleri gerilerde bırakıp, yeni bir yapılanmayı başarmıştır. 1990 sonrası meydana gelen bu…