Müsamaha, anlayış göstermek, göz yummak ve tolerans gibi lügat anlamları olan hoşgörü, hayatımızın muhtelif zamanlarını kuşatır. Onsuz yaşamak hayatı çekilmez hale getirir. Zira, insan hatasız olmadığından, her işlenen hatayı kendine…

İnsan fıtratının en garip hallerinden biri de, kendi kusur ve ayıplarını görüp tövbe ve istiğfar etmek yerine, başkalarının kusurlarını bulup onları açığa çıkarmak ve tenkit etmektir. Hiç bir nefis, kendi…

Allah, mutlak adalet sahibidir. Kâinata koyduğu düzen, sistemler ve dengeler o İlâhi adaletin tecellisi olduğu gibi, insanlık âleminde görülen ve her şeye lâyık olduğu karşılığı vermesi de, o İlâhi adaleti göstermektedir.…