Cenab-ı Hak şu dünyayı imtihana meydan ve tecrübeye mahal olmak için, kâinat teknesini zıtlarla doldurmuş ve yoğurmuştur. Hayır, iyilik, güzellik, iman ve nur gibi müspet olan hakikatlerin içine; şer, fenalık,…

İnsanoğlunun başına her türlü musibetler gelebilir ve hepsi de imtihan vesilesidir. Bunun imtihan vesilesi olduğunu bilmek de, sağlam bir imanın neticesidir. Musibetlere karşı sığınılacak en sağlam kale tevekküldür. Sabır ve…

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”diyen Kanunî Sultan Süleyman, sıhhatin kıymetini nazara vermektedir. Ancak her şeyin kıymeti zıddıyla bilindiğinden, ara sıra…

Şu geçici dünya hayatında belli bir ömür yaşayan insanlar, imtihan olmanın gereği olarak tek düze hayatını sürdüremezler. Cenab-ı Hakkın güzel isimlerinin nihayetsiz tecellilerine mazhar olan insan, o isimlere aynalık yapmak…

Maddi kalbin bir çok hastalıkları olduğu gibi, manevi kalbin de hastalıkları vardır ve mutlaka tedavi edilmelidir. Yoksa ebedi hayatın kaybedilmesine sebep olur. En baştaki kalp hastalığı nifaktır. İman ile inkâr…

Hayat denilen en kıymetli varlığımız, her zaman tek düze gitmiyor. Sağlık ve afiyet içinde yüzerken, bir de bakıyorsunuz hastalık ve başka türlü arızalar hayatınızı istila etmiş. Cenab-ı Hakkın bin bir…

2 Şubat 2017 Perşembe gecesi “SİNÜS BOŞLUKLARI” adındaki makaleyi yazarken, içimde bir üşüme hissinin farkına vardım. Ankara’nın -14 derecedeki soğuklarında, sabah namazı için kültür merkezimize defalarca gittim geldim. Meğer bu…

Hayat tek düze bir halde gitmiyor. Yaş ilerledikçe hiç umulmadık bir zamanda arızalar da çıkıyor. Cenab-ı Hak ihsan ettiği nimetlerin kıymetini bildirmek için, bazen geçici olarak o nimeti insanın elinden…