Dünkü makalemde ifade ettiğim gibi, eğer o günün şartları içinde cemaatten yeterli ilgi, alâka ve muhabbet görmeseydim, bu gün kim bilir hangi halde olacaktım? O zamanın Nur Talebelerinin her biri…

Her bir ferdi, sair hayvanatın bir nev’i hükmünde olan ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın, çok karmaşık fakat intizamlı bir yapısı vardır. Olumlu veya olumsuz yüzlerce duygularla donatılan ve…