Sabır, sebat, metanet ve tatlı söz başarının anahtarlarındandır. Ancak, hâlin icabını da gözden uzak tutmamak lâzımdır. Dinimize ve imanımıza saldıranlara da yumuşak olunmaz.Eğer gerekiyorsa ve şartlar elveriyorsa, onlara daha celâlli…