Bin seneden beri varlıkları sürüp gelen tarikatlar ve cemaatler gerçeği, hem vatan hem de millete büyük faydalar temin ettiği için, elbette kıyamete kadar varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir takım olumsuzluklar olsa bile,…

“Tenasüp, tesanüdün esasıdır.”kaidesiyle fikir, meşrep ve mizaç bakımından birbiriyle uyumlu olan fertlerin, ortak bir topluluk meydan getirmeleri fıtrî bir neticedir. Kaderin sevkiyle meydana gelen ve İslâm tarihinin zenginliğine vesile olan…

Zübeyir Ağabey “Risale-i Nur Talebelerinin en gerisi ve en âmisi olan ben”diye kendisini tarif ediyor. En önde ve örnek bir kişiliğe sahipken, kendini en geride  gören bu anlayış, hizmet elemanlarının…