Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu tekâmül kanunu gereği, her canlı varlık doğar, büyür ve ölür. Hiç bir şey bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muazzam âlem dahi, muhteşem bir ağaç…