Risale-i Nur hareketinin en temel dört esasından biri, yeis hastalığına meydan vermeden mutlak şevk içinde iman hizmetinde bulunmaktır. Şartlar ne olursa olsun, ne bu hal, ne şu hal ve ne…

“Yeis, mani-i her kemaldir. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan (kanser) dedikleri bir hastalıktır. İnsanları öldüren yeistir, dirilten emeldir.” Daha bunlar gibi Risale-i Nur tefsirlerinde belirtilen çok ifadeler vardır ki, kendimize gelmemize…

Risale-i Nur tefsirleri bu memleketin manevi bir halâskârıdır. Nur Talebeleri de, Kur’an’ın bir elmas kılıcı hükmündeki bu kuvvetli tefsirlerin hakiki sahipleri ve sâdık kahramanlarıdır. Nur Talebeleri, toplumun imanını kurtarmak, kuvvetlendirmek…