Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur. Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar…

Güven bunalımının en kötü olan cihetlerinden biri, şüphesiz millet ve devlet arasında olanıdır. Milletine güvenmeyen ve onu her zaman potansiyel bir tehlike olarak gören katı bir devletçi anlayış, o millete…

Güven duygusunun varlığı ve devamı, en küçük birim olan aile hayatından, cemaat, millet ve devlet hayatına kadar geniş bir yelpazeyi içine alır. Onun sarsıldığı her yer ve zemin sarsıntıya uğrar.…