Kâinatın uçsuz bucaksız fezasında, baş döndürücü bir sür’atle dönüp duran gezegenlerden sadece birisi olan mavi gezegenimiz, üstündeki bütün varlıklarla birlikte, kendisine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor.…

Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen ehl-i imanın, imanlarını kurtarmak ve kuvvetlendirmek için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketine ait her türlü hizmetlerde,…

Diğer yaratılmış canlılar gibi, devekuşunda da kim bilir ne hikmetler ve gayeler vardır! Uzun boyu, yüz kiloyu aşan ağırlığı, küçücük kanatları ve koşarken üç metreye ulaşan adımlarıyla, ilginç bir görüntü…

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd ile meşgul olduğu Kur’an lisanıyla haber verilen bu kâinatta,  varlıkların en şereflisi ve en donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

Allah’ın haram kıldığı büyük günahlar yetmiş kadardır. Ancak bunların içinde yedi tanesi vardır ki, onlara ekber-ül kebair denilir. Yani büyük günahların da en büyükleri. Bunlar: 1- Allah’a şirk koşmak. 2-…

Kudsî bir dâvâya gönül verenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, takva zırhına bürünülmesi ve her türlü günahlara karşı hassasiyet içinde olunmasıdır. Zira günahlar, Allah ile kul arasında örülmüş utanç duvarlarıdır.…

Fâsıklar, Allah ile ahitlerini bozan kimselerdir. Zira, ruhlar toptan yaratıldıkları zaman Allah onlara sordu “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Bütün ruhlar cevap verdi “Evet, Sen bizim Rabbimizsin.” Bu, ezelî bir…

Fıtraten mükerrem yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk edilmiştir. Bu istikametli caddenin nihayeti, Allah’ın rızası ve ebediyen orada kalmak üzere daimî Cennettir. Ancak imtihan gereği, mahiyetine…

Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i Eyüp (as) Peygamberin Kur’an’da anlatılan kıssasından, zamanımız insanlarının alacağı çok dersler olduğunu söyler. Sabır kahramanı olan o peygamberin zahirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve kalbî hastalıklarımız…

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık dünya memleketine gelen ve aklı başında olan her insan, nereden gelip nereye gittiğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu ve kimin kendisini buraya gönderdiğini kendisine sorar durur.…