Kâinatın Efendisi Sevgili peygamberimiz (asm), o kadar veciz ve muhtevalı hadisler beyan etmiştir ki, sair insanlar onun belâğat ve fesâhatına asla yetişememişlerdir.  Kur’an-ı Kerimden sonra en yüksek kelâm ona münhasırdır.…

“Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri (talebeleri), elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve vatan ve milleti büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.”diyerek,…

Çağımızda gökdelen inşaatları moda haline geldi. Zaten hadis-i şeriflerde âhirzamanda çok büyük binalar yapılacak, diye zamanımıza işaret edilmiş. Gazetelerde, Amerika gökdelen yarışını Asya Kıt’asına kaptırıyor şeklinde bir haber okumuştum Dikkatimi…

İman ve inkârın, hidayet ve dalâletin kıran kırana mücadele ettiği dehşetli bir zamanda yaşıyoruz. Sefahatin, haram keyif ve eğlencelerin insanları tiryaki edip esir aldığı böylesine tehlikeli bir asırda, parlak bir…

Önceki yazımızda ihtiyarlığın getirdiği hazin halleri nazara verdik. Ebedi saadet diyarında ve Cennet âleminde ise, bahsini ettiğimiz problemlerin hiç birisi yoktur. Orası huzur, mutluluk ve mükâfat mekânlarıdır. İnsanların bedenleri ebediyen…

İnsanın sahibi olduğunu zannettiği şeylerin arasında en çok değer verdiği varlık, ruhunun yanı sıra emanet olarak verilen bedenidir. İlim ve dua vasıtasıyla ruhen terakki etmek ve kemâle ermek için dünyaya…