Bu zamanda maddi cihaddan Kur’an men ettiği cihetle, özellikle dahilde manevi cihad ilim ve fikirle yapılacaktır. Ancak, nefis bu hizmetler içinde bir sürü bahaneler ileri sürerek, hizmetten geri bıraktırmaktadır. Meselâ;…