İman ve Kur’an hizmeti yolunda kendilerine belli hedefler seçen ekipler, Sahabeler gibi maksadına yürür ve aralarındaki sohbetler değil, rüyalarını bile hizmetin meseleleri doldurur. Şevksizlik, tembellik ve rahat düşkünlüğü onlara yanaşamaz.…

Belli hedeflere kilitlenip, ortak akılla manevi hizmetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri neticeleri elde etmemesi mümkün değildir. “Kim ihlâs ve samimiyetle Allah’tan neyi isterse, Allah onu verir.” kaidesi…

Afyon mahkemesi savcısının “Said Nursî, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle gençleri zehirlemeye çalışıyor.”demesi ilginçtir. “Biz zamanında çok hizmet ettik, biraz da gençler çalışsın.”diyerek himmet ve gayreti zaafa uğrayanların bundan alacağı çok dersler…

Allah’a iman ve ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanları mânen Cenab-ı Hakka yaklaştıran bütün hak tarikatlar Kur’an’dan alınmıştır. Kaynağı Kur’an ve Sünnet olan tarikatları toptan reddetmek insaf ve vicdanla bağdaşmaz. Ehil…

İman ve inkâr mücadelesi hiç bir zaman bitmeyecek ve suretler değiştirerek kıyamete kadar sürüp gidecektir. İmtihan sırrı bunu gerektirmektedir. Fitneler dönemi geldiğinde, haricî tecavüzler yerine, iç bünyeye fitneler sokulur, şahsî…

Güneş, hava, toprak ve su unsurları bir çekirdek etrafında toplanıp, zahirî sebepler olarak İlâhî kudret tarafından bir ağacı mahsul verdiği gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

Muhtelif zaman dilimlerinde İslâm’ın aleyhine olabilecek iç karartıcı ve ehl-i imanın âlemlerine yeis denilen en dehşetli bir hastalığın girmesine sebep olabilecek durumlar olabilir. Halbuki, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ayetin fermanıyla…

“Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı olmasından, zevkli ve neşeli olan kış derslerine bir fütur gelir.” Bediüzzaman’ın önemli bir tespiti olan bu ifadeler, hakikatte bir ikazdır…

Mecazi muhabbet sevdasıyla Şirin’i için dağları delen Ferhat, yüksek idealler ve yüce hedeflerin kara sevdalısı olmuş dâvâ adamları için önemli bir örnektir. Üç günlük dünya hayatı  ve geçici bir sevda…

Büyük dâvâlar, büyük gayretler ve büyük fedakârlıklarla devam eder, bekâ bulur, kuvvet kazanır ve lâyık olduğu yere yükselir. İslâm tarihi incelendiği zaman, Asr-ı Saadet başta olmak üzere, her zaman ve…

Risale-i Nur Talebelerinin hedefi ve programı, insanların taklit mertebesinde olan imanlarını tahkik mertebesine yükselterek, ebedi hayatlarını kurtarmak ve bu memleketi de maddi ve manevi anarşiden muhafaza etmektir. Bu ulvî hedef…

Dünkü makalemde ifade ettiğim gibi, eğer o günün şartları içinde cemaatten yeterli ilgi, alâka ve muhabbet görmeseydim, bu gün kim bilir hangi halde olacaktım? O zamanın Nur Talebelerinin her biri…