İnsanların hangisinin ameli daha güzel olacak diye denemek için hazırlanan bu dünya misafirhanesinde, Sahabe-i Kiram dahi bu imtihanların dışında kalmamış hatta daha şiddetli imtihanlara maruz kalmışlar. Cemel ve Sıffın dahili…