İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, varlıklara ve olaylara anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, muhakeme etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

Çok silik sözlerin ortalıkta dolaştığını ifade eden Bediüzzaman, her söylenilen söze itibar edilmemesini ve delil ve akıbete bakılmasını ders veriyor. “Hiçbir müfsit ‘ben müfsidim.’demez: daima suret-i haktan görünür, yahut batılı…