İnsanlık tarihi büyük dâvâların ve o dâvâlar için hayatlarını ortaya koyanların örnekleriyle doludur. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem (as) “Lâ ilâhe illallah” dâvâsının ilk dâvâ adamıydı. Ondan…

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Müslüman olan…