Bir önceki makalemizde yalan insan fıtratına aykırıdır. Mümin konuştuğu zaman doğru konuşmalıdır dedik. Fakat İslâm âlimleri üç yerde yalana müsaade olduğuna fetva vermişlerdir: 1- Düşman ordusuna bilgi vermemekte. 2- Karı…