Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi “İlim malûma tâbidir. Yani, nasıl olacak, öyle taallûk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani, ilim desatiri (düsturları) malûmu, harici vücut noktasında idare etmek için esas…

1400 seneyi aşkın bir maziye sahip olan İslâm tarihi, çok ilginç ve karmaşık olaylarla doludur. “Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, fakat birisi kurtulacak.”ferman eden…