İman ve Kur’an esaslarının aksini, aklen imkânsız olduğunu ispat edecek tarzda tatminkâr izahlar yapan Bediüzzaman, haram keyif ve eğlencelere düşenleri kurtaracak yegâne çareyi de söylüyor: “Kur’an-ı hakîmin sırr-ı i’cazıyla hakiki…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bu yanlış uygulama bir asra yakın bir zamandan beri devam…