Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

Varlıklar içinde çok farklı bir yeri ve değeri bulunan insan, meleklere bile verilmeyen sayısız kabiliyet ve cihazlar ile donatılmıştır. Nihayetsiz hayır ve şer işlemeye müsait olan bu kabiliyet ve âletlerin…

“Nazar-ı nübüvvet ve tevhit ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakikatleri ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür.” (Sözler) “Şu misafirhane-i…

İnsanlık tarihi fitneler, fesatlar, ihtilâl ve savaşlarla doludur. O fitne ve savaşlara sebebiyet verenler ve dünyaya hâkim olma iddiasında olanlar bu gün dünyada değiller. Toprağın altında ve berzah âleminde hesap…

Yaratılışı nihayetsiz bir acz, fakr, noksan ve kusurdan yoğrulan insan, tarih boyunca insanüstü bir güce inanma ihtiyacını hissetmiştir. Üstesinden gelemediği dehşetli olaylar karşısında bir kudrete dayanmak ve sonsuz ihtiyaçlarını karşılayacak…

Her hangi bir iş ve hizmette muvaffak olmanın en birinci şartı, Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına uymak, aynı zamanda inayet ve rahmet-i İlâhiyi celb edecek bir hal içinde bulunmaktır.…

Uçsuz bucaksız feza âlemi içindeki varlıkları, güzel isimlerine aynalar ve kader ve kudret kelimelerine sayfalar olmak üzere yaratan Cenab-ı Hakkın, iki kısım olarak hem Cemalî hem de Celâlî isimleri vardır.…

Kâinat ülkesinin dünya memleketini canlılar için bir misafirhane yapan Cenab-ı Hak, dünyayı diğer gezegenler gibi güneşten koparıp mevcut yörüngesine yerleştirdiği zaman, içi gibi dışı da alevden bir top gibiydi. Canlıların…

1970 Yılının başlarında Büyük Patlama olarak ifade edilen “Bing Bang” teorisi ortaya atıldı. Bu teori hâlâ geçerliliğini koruyor. İlim adamlarının tespitine göre, yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat…

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”hadis-i şerifi bize rehber olmalıdır. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik.” (Kaf Suresi:6) ferman etmekle, kudret…

Güneş sisteminin en meşhur ve en bilinen kuyruklu yıldızı, 1628 yılında keşfedilen Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Her 76 yılda bir dünyamızın yakınından geçer, uzaktan mânen selam verip geldiği yere geri döner.…

Gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen ve güzelleştiren burçların, elbette inancımızla ilgili cihetleri vardır. Asırlarca hakkıyla anlaşılamayan ve bu yüzden İsrailiyattan gelme hurafelere bulaşan bir konunun, nihayet Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından doğru…