Bu dünya hayatında nice insanlar vardır, yapmadıkları işlerden dolayı  kaderin garip bir cilvesidir ki zulme uğrarlar. Gerçi, zalim olmaktansa mazlum olmak hem dünya hem de âhiret hayatı bakımından daha iyidir.…

Zor durumda kalanların hâline Hacer validemizin tutumu çok güzel bir örnektir. Hazret-i İbrahim (as) tarafından , oğlu Hazret-i İsmail ile birlikte, o zamanki şartlarda kimsenin kalmadığı bir çöl hükmündeki Kâbe’nin…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hakkın nihayetsiz kudret, ilim, irade, hikmet ve rahmet gibi kemal sıfatlarını tanımak ve bilmek için, insanın mahiyetine nihayetsiz bir âcizlik, fakirlik ve ihtiyaç gibi…

Peygamberler tarihine bakıldığı zaman görülecektir ki, insanlar ne zaman umumi isyanlara sürüklenir, gönderilen peygamberin getirdiği emir ve yasaklara baş kaldırılırsa, mutlaka musibet ve belâlar umumi olarak gelmiş ve o kavimler…

“Ey Ashabım!Sizler yeryüzünde dolaşırken, şâyet cennet bahçelerinden herhangi birisine rastlarsanız, oradan hemen geçmeyin. Orada biraz eğleşin.”deyince, Sahabeler sorar: “Ya Resülullah! Cennet bahçesi, cennette olur. O bahçe neresidir?” Sevgili Peygamberimiz “O…

Dua, kulluğun bir sırrı ve özetidir. Dünyanın dua üstünde durduğu söylenir. Ağzı dualılar olmasa, kıyametin kopacağından bahsedilir. İslâm dininin bizzat kendisi dua üzerine kuruludur. Namazın her tarafı dua ile doludur.…

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var”buyuran Cenab-ı Hak, insanı ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve kemale ermek üzere şu dünyaya göndermiş ve nihayetsiz makamlarda yükselebilecek tarzda istidat ve kabiliyetlerle donatmıştır. Ayrıca,…

Namazların arkasında okunan tesbihat cidden çok önemlidir. Bediüzzaman’ın tarikat-ı Muhammediye olarak tarif ettiği otuz üçer defa tekrarlanan “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” ve duadan sonra otuz üç “Lailahe illallah” müekket sünnetlerdendir.…

Nice Nur Talebeleri var ki, Bediüzzaman gibi gecenin üçte birinde kalkıp sabahlara kadar ümmet-i Muhammedin (asm) iyiliği ve birliği için dualar ediyor ve gözyaşı döküyorlar. Onlara minnettarız. Cenab-ı Hak o…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Feyiz kaynaklarımızdan biri de, devamlı okumamız gereken ve “Büyük Cevşen” diye bildiğimiz Hizbü’l-Hakik-ı Nuriye’dir. Nur Risalelerini günlük okumanın yanı sıra, Büyük Cevşen’in plânlı okunması, kalbin manevi feyizleri için bitmeyen bir…

İnsanoğlunun başına her türlü musibetler gelebilir ve hepsi de imtihan vesilesidir. Bunun imtihan vesilesi olduğunu bilmek de, sağlam bir imanın neticesidir. Musibetlere karşı sığınılacak en sağlam kale tevekküldür. Sabır ve…