İnsanın mahiyetinde fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan vicdandan meydana gelen ve bir lâtife-i Rabbaniye olan kalp, imanın mahalli ve merkezidir. İman nuruyla aydınlanan bir kalp, bu dünyada…

Kâinatı muhteşem ve muazzam bir ağaç misalinde yaratan Cenab-ı Hak, en mükemmel meyvesi olarak da insanı halk etmiştir. İnsan denilen şuurlu meyvenin çekirdeği de kalptir. Ancak kalp, maddi yürek olan…