Bediüzzaman Hazretleri, yazdığı Nur Risaleleriyle hem gençliğe hem de millete okumayı sevdirdi. İdeolojilerin moda olduğu 1980 yıllarına kadar, en çok Nurcularla solcular kitap okurdu. İdeolojilerin iflas etmesiyle bir kısım solcular…