Hoşgörü meselesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Şahsî kusur ve hatâları müsamaha, af ve hoşgörü ile karşılarken, Risale-i Nur dâvâsının meslek ve meşrep prensiplerine fikren aykırı ve İslâm’ın…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

İnsan bedeninde yaratılan her organ, çok vazifelerle görevlendirilmiştir. Lüzumsuz ve boşuna yaratılmış hiç bir organ gösterilemez. Vücudun ana kontrol merkezi olan beyin, sayısız fonksiyonların merkezi ise, beyincik de vazifeli olan…