Su, insan hayatına en lazım olan bir hakikattir. Su olmadan hayat olmaz. Ekseriyetle dağlardan kaynayan dereler, nehirler ve ırmaklar, dünyanın her tarafında insanların yerleşim alanlarını teşkil eder. Çok ilginç özellikleriyle…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah’ın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünyanın direkleridir. “Vel cibale evtada.”ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını beyan eden Cenab-ı Hak, her…