Nur Talebelerinin en önem verdikleri hizmet vasıtalarının başında geleni, Risale-i Nur dersleridir. Zira bu dersler, ehl-idalâlete karşı manevi ve fikri cihadın hizmet meydanlarıdır. Onun için derslerin câzip olması esastır. Önceden…

Kur’an-ı Kerim’de geçen Talut ve Calut mücadelesinden alınacak çok dersler vardır. İmtihanlar aynı fakat şekli ve muhatapları farklıdır. Asrımızın en büyük iman ve İnkâr mücadelesinin temsilcileri olan Bediüzzaman ve Süfyan…

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad farkı pek azimdir. Hariçteki düşmanın çoluk çocuğu ve malı ganimet hükmündedir, temellük edilebilir. Fakat, dahilde öyle değildir.” Asrın imamı, müceddidi ve manevi sahibi ünvanıyla,…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanları olduğundan, maalesef bu yola mecbur kalınmıştır. Ancak,…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

İnsan psikolojisinin zaaflarından kaynaklanan ve İslâm’ın telkin ettiği yüksek ahlâk ve meziyetlerle bağdaşmayan bir çok sözler ve deyimler vardır ki, içimizde her nasılsa yer etmiş ve yüksek seciyelerimizi çok cihetlerle…

Hadis-i şerifte “Senin en zararlı düşmanın iki göğsünün arasındadır, yani nefsindir.”buyrulmaktadır. Cenab-ı Hak, Yasin Suresinde “Ey Âdemoğulları! Biz size şeytana tapmayın demedik mi? Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır.”fermanıyla, iki büyük…

Bilindiği gibi, Tebük Seferinden dönüşte Sevgili Peygamberimiz (asm) “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”buyurduğu zaman, Sahabeler “Ya Resülullah! Düşmanla savaşmaktan daha büyük bir cihad olur mu?” diye sorduklarında “Evet, nefisle…