Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

Cenab-ı Hakkın emir ve yasaklarına itaat etmekten ibaret olan ibadet, mânâ itibariyle kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzurunda kendisinin ve umum kâinatın noksan ve kusurunu görüp, Allah-ü Tealânın bütün noksan…

1925 ve 1950 Yılları arası, İslâm dini aleyhine en dehşetli manevi kara kışların yaşandığı bir dönemdi. Allah demenin suç sayıldığı, Kur’an öğrenmek ve öğretmenin yasak edildiği, din adamlarının ve dindarların…

Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek için dünya misafirhanesine gönderilen insanlar, yaratılış maksadına uygun yaşamaları karşılığında, ebedi bir saadet ve Cennet nimetlerine mazhar olacaklardır. Bütün semavi dinler…

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd ile meşgul olduğu Kur’an lisanıyla haber verilen bu kâinatta,  varlıkların en şereflisi ve en donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi…

“Nazar-ı nübüvvet ve tevhit ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakikatleri ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür.” (Sözler) “Şu misafirhane-i…

Batı dünyasının Rönesans ve reform hareketlerini taklit eden bir kısım Osmanlı aydınları, onun fenalıklarını güzellik ve iyilik zannederek alıp uyguladılar ve her şeyi karıştırdılar. Müslümanlar komünist yapılamadı, fakat büyük ölçüde…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…

Dünya misafirhanesini, cin ve insanların imtihan meydanı olarak açan Cenab-ı Hak, onları iradeleri ile seçimde hür bırakmış, tercihlerine göre âhirette muamele edecektir. Dinde zorlama yoktur. Allah’ın teklifleri bir tecrübedir. Akla…

Semavat âleminin güzel yüzünü ışıl ışıl parlayan yıldızlar, güneşler ve aylar ile süsleyen İlâhi Kudret; zemin yüzünü de rengârenk çiçekler, nebat ve ağaçlar ile zinetlendirmiştir. Özellikle bahar ve yaz mevsimleri,…

Önceki yazımızda ihtiyarlığın getirdiği hazin halleri nazara verdik. Ebedi saadet diyarında ve Cennet âleminde ise, bahsini ettiğimiz problemlerin hiç birisi yoktur. Orası huzur, mutluluk ve mükâfat mekânlarıdır. İnsanların bedenleri ebediyen…

Bu dünya hayatında insanın en son ulaşması gereken hedefi, Allah’ın rızasına mazhar olmaktır. Cennete varmak ve Cehennemden kurtulmak bile bu hedefin gerisindedir. Onun için Yunus Emre “Cennet Cennet dedikleri, üç…