Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebe ve hizmetkârlarından Zübeyir Ağabeyin sağlığında, onun direktifleriyle İstanbul’da Risale-i Nur Külliyatının matbaalarda basılmasına başlanır. Çok zor şartlarda ve gizlilik içinde yapılan bu faaliyetler esnasında, bu işte…