Tarih boyunca milletlerin, cemiyetlerin, tarikat ve cemaatlerin birlik ve beraberliği en önemli meselesi olmuş, bazen bu konuda başarılı, bazen başarısız kalınmıştır. Özellikle ehl-i imanın birlik ve beraberliği muvaffakiyetin ön şartı…

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor. İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet…

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle, dehşetli bir hakikati ihtar ediyor. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan bir kısım insanlar, cemiyet hayatını karıştırmayı, insanları birbirine düşürmeyi,…

İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatını dikkate alarak, kıyamete kadar değişmeyecek şaşmaz ölçüler vaz eden Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu esasları, zorlama tevillerle kendimize uydurmak değil, bilâkis kendimizi o esaslara uydurmamız gerekir.…

Tesanüt; birlik, beraberlik ve dayanışma anlamındadır. Cenab-ı Hak, Enfal Suresi 46. ayette mealen “İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır ve kuvvetiniz de elden gider.”ferman etmektedir. Bahsi geçen hakikatin ehemmiyetini nazara veren…