Âhirzaman müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Said Nursî, tam bir felâket ve helâket asrında dünyaya gelmişti. Doğduğu yılda, eskilerin Doksan Üç Harbi olarak söylediği 1877 Osmanlı Rus Savaşı yapılıyordu. Bu…

20. Asır büyük devrilişlerin, yıkılışların, maddi ve manevi tahribatların olduğu, büyük deccal komünizmin koskoca Çin’i, yarı Avrupa ve Balkanları yuttuğu, İslâm âleminde Süfyanist bir zihniyetin münâfıkâne tahripler yaptığı bir zaman…

İslâm dini, hem şahsî hem de toplum hayatının temeli, esası, ruhu ve hayatı hükmündedir. O olmadan yaşanan bir hayat, insanları yaşayan ölülerden farksız yapar. Çünkü, sonu hiçlik ve yoklukla biten…

Bediüzzaman, Risale-i Nur talebelerinin zamanla çoğalacağını ve muhtelif kısımlara taksim olacağını görüyor fakat bir kısmına çok önem veriyordu. “Nur’un hakiki ve sâdık şakirtleri”diye vasıflandırdığı bu talebeler gibi olmaya bizleri dâvet…

1926 yılının Şubat ayı içinde, Isparta’nın Barla beldesine sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman Hazretlerini, devrin devlet erkânı, onu millete unutturmaya karar vermişti. Ruhundaki hamiyet-i İslâmiyesinin sönmesini ve kendi kendine ölüp gitmesini…

Kur’an-ı Kerim’de geçen Talut ve Calut mücadelesinden alınacak çok dersler vardır. İmtihanlar aynı fakat şekli ve muhatapları farklıdır. Asrımızın en büyük iman ve İnkâr mücadelesinin temsilcileri olan Bediüzzaman ve Süfyan…

Büyük insan, büyük imam, büyük veli ve çağımızda en büyük fedakâr olarak göze çarpan ve sair büyük sıfatları ve büyük ahlâkları şahsında toplayan Bediüzzaman Hazretleri, hayatını insanlığın ebedi kurtuluşu için…

Bediüzzaman, Emirdağ’da mecburi ikamete tâbi tutulduğu sırada, Bolvadin ilçesine her uğradığında, okulda merasim halinde olan çocukların Bediüzzaman’ın arabasını görünce merasimi bırakıp “Bediüzzaman Dede!”diyerek etrafını sarması çok enteresandır. Bediüzzaman “Akılları anlamasa…

1990 lı yıllarda mahalli radyolar çıkıncaya kadar devlet radyoları Bediüzzaman ve Risale-i Nur’lara kapalıydı. Bu gün yüzlerce mahalli radyodan Risale-i Nur’larla ilgili programlar yapılıyor ve bunlar toplumun çok ilgisini çekiyor.…

Asrımıza değil, çağımıza damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, hayattayken bir türlü anlaşılamadı. Zaten bütün büyük insanların, bilhassa manevi sultanların ortak kaderi buydu. Fakat onların illâ anlaşılmak gibi bir talepleri…

1.Cihan savaşında harp cephesinde bir çok yararlıklar gösterdikten sonra, bir ayağı kırık vaziyette esir düşen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Sibirya’da esirler kampına götürülür ve iki buçuk sene kadar orada kalır.…

Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…