Üç kıt’aya yayılmış Osmanlı Devleti topraklarında çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu ırklardan meydana gelen muazzam bir nüfus yaşıyordu. Osmanlının çok güçlü ve hükümran olduğu dönemlerde aynı açtı altında…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…