Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istediği gibi inanmak ya da hiç inanmamak gibi bir hürriyeti vardır. Bu hürriyet, vicdan ve din hürriyeti başlığı altında anayasanın teminatı altındadır. Ancak, inanmama…

Bin yıllık mazisinde âlemlerine bir ruh gibi sinmiş ve sirayet etmiş olan İslâm dinine sımsıkı bağlı olan Müslümanlar, dinlerinin tehlikeye düştüğünü ve devlet gücüyle yok edilmeye çalışıldığını gördükleri her dönemde,…

Bu milletin dünya ve âhiret saadeti için hayatını feda eden Bediüzzaman Hazretlerini, başka maksatlar güden devrin idarecileri onu mahkum etmek, hatta yok etmek istediler. Hep “Asâyişi ihlâl edebilir.”demişler. Fakat emniyeti…

Yetmiş sene boyunca takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki binden fazla mahkemelerde muhakeme edilip berat eden ve çok çeşitli isnad ve iftiralara muhatap olup rejim ve devlet…