“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmiştir. Diğer hayvanlar…

Sosyal hayatın bütün katmanlarında uygulanması gereken ve âdâb-ı muaşeret denilen görgü kurallarının en güzeli ve en etkili olanı, şüphesiz Sevgili Peygamberimizin (asm) bizzat yaşadığı kurallardır. Bu hususta iktibas ettiğimiz şu…

Sosyal bir varlık olarak yaratılan ve toplu halde yaşamak durumunda olan insan nev’i, beşerî münasebetlerinde dikkatli olmak ve diğerlerine insanca muamele etmek mecburiyetindedir. Ancak, mahiyetine yerleştirilen akıl, gazap ve şehvet…

Hazret-i Muhammed (asm) fıtraten en yüksek bir ahlâk üzerinde yaratılmıştı. İfrat ve tefritten uzak durur, daima orta yolu tercih ederdi. İnsanlık için en büyük bir rehber olarak tayin edilmişti. Onun…

Hazret-i Muhammed (asm), beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa (as), Onu “Hak ile bâtılı ayıran, insanlığın tesellicisi ve Âlemin Reisi”olarak vasıflandırıyordu. Cahiliye döneminin karanlıkları içinde bulunan mümin ve muvahhit insanlar, Tevrat…

Gizli şirk olarak isimlendirilen makam hırsı ve şöhret, insanın yüksek ahlâklarını ve karakterini bozarak riyakârlığa sevk eder. İnsanlara olduğundan farklı görünme isteği içinde yapmacık hareketlere zorlar. Kendini beğendirme ve sevdirme…

Abdullah ibn-i Ömer’den rivayetle Sevgili Peygamberimiz (asm) bakın ne buyuruyor: “Şu dört şey kimde bulunursa bulunsun tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar…

Dünyaya imtihan edilmek için gönderilen insanoğlunun, gerçekten çok kompleks ve karmaşık bir yapısı vardır. Normalde, imanının gereği olarak emir ve yasaklar çerçevesinde sürdürmesi gereken hayatını, çoğu zaman sınırların dışına çıkarak…