“Ey Ashabım!Sizler yeryüzünde dolaşırken, şâyet cennet bahçelerinden herhangi birisine rastlarsanız, oradan hemen geçmeyin. Orada biraz eğleşin.”deyince, Sahabeler sorar: “Ya Resülullah! Cennet bahçesi, cennette olur. O bahçe neresidir?” Sevgili Peygamberimiz “O…

Dua, kulluğun bir sırrı ve özetidir. Dünyanın dua üstünde durduğu söylenir. Ağzı dualılar olmasa, kıyametin kopacağından bahsedilir. İslâm dininin bizzat kendisi dua üzerine kuruludur. Namazın her tarafı dua ile doludur.…

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var”buyuran Cenab-ı Hak, insanı ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve kemale ermek üzere şu dünyaya göndermiş ve nihayetsiz makamlarda yükselebilecek tarzda istidat ve kabiliyetlerle donatmıştır. Ayrıca,…

Tarihçi Cemal Kutay’ın tabiriyle Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Hazret-i Peygamberin (asm) vârisi olması cihetiyle, İslâm dininin gereklerini bizzat nefsinde yaşamayı kendine vazife bildi. Bediüzzaman’ın…

Cenab-ı Hakkın emir ve yasaklarına itaat etmekten ibaret olan ibadet, mânâ itibariyle kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzurunda kendisinin ve umum kâinatın noksan ve kusurunu görüp, Allah-ü Tealânın bütün noksan…

Bir savaş dönüşü Sevgili Peygamberimiz (asm), yorgun ve uykusuz olan ordusuna konakladıkları yerde uyumalarını, kendisinin ise nöbet tutacağını söyler. Fakat, sahabeler râzı olmaz. Hazret-i Bilal (r.a.) ısrar ederek nöbetçi olur.…

“Müminin, denizlerin köpüğü, ağaçların yaprakları kadar günahı olsa, sabahleyin kılacağı iki rekât namaz onların affına vesile olur.”mealindeki hadis-i şerif, sabah namazının önemini haber veriyor. “Mümin ile münafığı ayıran iki namaz…

Her sabah düzenli Sevgili Peygamberimizin (asm) arkasında sabah namazı kılan bir sahabenin, namazdan sonra hemen mescidi terk ettiği görülür. Bu hal, Peygamber Efendimizin (asm) dikkatini çeker. Bir sabah yine namazdan…

Namazların arkasında okunan tesbihat cidden çok önemlidir. Bediüzzaman’ın tarikat-ı Muhammediye olarak tarif ettiği otuz üçer defa tekrarlanan “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” ve duadan sonra otuz üç “Lailahe illallah” müekket sünnetlerdendir.…

Cenab-ı Hakka mânen ulaştıracak muhtelif hak tarikatlara bedel acz, fakr, şefkat ve tefekkür denilen dört esas üzerine bina edilmiş kısa yolu Kur’an’dan çıkaran Bediüzzaman, bu vesileyle âhirzamanın sabırsız ve aceleci…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) hem ilmine  hem ameline vâris olan Bediüzzaman, ilim noktasında erişilmez bir zirvede olduğu gibi, amel cihetinde de erişilmez bir yapıya sahipti. Akşam namazından ertesi gün…

Tebliğde metot ve hakka dâvette usul çok önemlidir. Halin icabına mutabık, mevcut şartlara muvafık hareket etmek, yumuşak sözlü, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, tebliğde dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bunlarla…