Gençlik nimeti aklı başında olan gençlerde olsa, en güzel bir hayır ve ibadet vasıtasıdır. Asr-ı Saadette İslâm dinine en evvel sahip çıkan gençler olmuştu. Bu mânâyı ifade eden Sevgili peygamberimiz…

İmtihan edilmek üzere bu dünya memleketine gönderilen insanların, hayatlarının en verimli ve en güzel yılları şüphesiz gençlik devresidir. Hayata hayat veren ve anlam kazandıran hakikat imandır. İmansız bir hayat, cansız…

Bediüzzaman der ki: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz…

Risale-i Nur tefsirleriyle imanı kurtarma ve kuvvetlendirme hareketini başlatan ve taklit mertebesindeki imanları tahkik mertebesine yükselten Bediüzzaman Hazretlerinin, en önemli hedef kitlesi çocuklar ve gençler idi. Gafil büyüklerden ziyade çocuklarla…

Bediüzzaman’ı yokluğa mahkum etmek ve unutulup gitmesini temin etmek için devletin gücünü sonuna kadar kullanan bir takım karanlık güçler onu yok edemediler. Çünkü O, Kur’an ve İslâm için çalışıyordu ve…

Âhirzaman müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Said Nursî, tam bir felâket ve helâket asrında dünyaya gelmişti. Doğduğu yılda, eskilerin Doksan Üç Harbi olarak söylediği 1877 Osmanlı Rus Savaşı yapılıyordu. Bu…

Tahkiki iman dersleriyle insanların dünya ve âhiretini kurtarmaya dönük hizmetlere herkesin ve bilhassa gençlerin çok ihtiyacı var. Zira, eğitim kurumlarından yeterli dinî bilgi ve eğitim alamayan gençler, sokağın, televizyon ve…

Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman, milyonlarca vatan evladının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke hudutlarını da aşan…

İnsan hayatının en parlak ve en heyecanlı dönemi, şüphesiz gençlik yıllarıdır. On beş ile otuz beş yaş arasındaki bu dönem iyi değerlendirilir, Allah’ın razı olacağı bir tarzda iffet, istikamet ve…

Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı ve büyük bir İslâm âlimi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatı boyunca takip ettiği en büyük hedeflerinden birisi Kafkas, İran,Pakistan, Hindistan ve Arabistan’ın ortasına düşen…

İlk emri “Oku!” olan bir dine mensup İslâm âlemi, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar. Milyonlaraca Arapça ve başka dillerde yazılmış kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…

İman ve inkâr mücadelesi hiç bir zaman bitmeyecek ve suretler değiştirerek kıyamete kadar sürüp gidecektir. İmtihan sırrı bunu gerektirmektedir. Fitneler dönemi geldiğinde, haricî tecavüzler yerine, iç bünyeye fitneler sokulur, şahsî…