İslâm Birliğinin tesisinde, büyük bir önem arz eden Risale-i Nur’ları nazara veren Bediüzzaman “Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’i kanaatimle beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan,…

Şu dünyayı bir meydan-ı imtihan ve tecrübe için yaratıp, hangimizin ameli daha güzel olacak diye bizleri denemeye tâbi tutan Cenab-ı Hak, çeşitli imtihan vesileleri yaratmıştır. Şahıslar olarak imtihan olunduğumuz gibi,…

“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Fert dâhi de olsa, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur.” Bediüzzaman’a ait olan şu tespitler, âhirzamanın önemli bir karakterini çiziyor. Eserlerinde kendi şahsından ziyade, Risale-i…

Bir savaş dönüşü Sevgili Peygamberimiz (asm), yorgun ve uykusuz olan ordusuna konakladıkları yerde uyumalarını, kendisinin ise nöbet tutacağını söyler. Fakat, sahabeler râzı olmaz. Hazret-i Bilal (r.a.) ısrar ederek nöbetçi olur.…

Tarikattan ziyade, hakikat tarzını tercih eden ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyarak, kardeşlerin birbirinde fâni olması düsturunu bir temel taşı yapan Bediüzzaman; Hazret-i İbrahim’in (as) mesleğinin Risale-i Nur mesleğinde…

Bir kervan gibi kafileler halinde dünya misafirhanesine gelen ve geçici bir hayattan sonra ölümle gayb âlemlerine doğru yolculuğuna devam eden insan nev’ine kumandanlık ve imamlık yapan Hazret-i Muhammed (asm), insanın…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak halk edilen dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla…

Sosyal bir varlık olma özelliği ile toplu bir hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği temin etmişlerdir. Özellikle, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında…

Ölümle her şeyin biteceğini ve yok olup gidileceğini zanneden inançsızlara bedel, bütün semavi dinlerin haber verdiği gibi, asıl hayat âhiret hayatıdır ve ölümle o âleme uyanılır. İnsan ruhu, emir âleminden…

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, yaşadığı dönemin şartları içinde, takındığı hakka ve doğruya dayalı tavır ve icraatları ile değerlendirmek, onu doğru anlamayı netice verecektir. O günün şartları içinde bir kısım hocaları,…