Bu dünya hayatında nice insanlar vardır, yapmadıkları işlerden dolayı  kaderin garip bir cilvesidir ki zulme uğrarlar. Gerçi, zalim olmaktansa mazlum olmak hem dünya hem de âhiret hayatı bakımından daha iyidir.…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene evvel yazılmış bir yazı.= Avusturya’ya gelişimizin altıncı günü ve günlerden Salı. Schörding şehrine dâvetliyiz. Hasan Akça, eniştesi Süleyman ve babası Recep ağabeyle birlikte akşam namazını kıldıktan…

İslâm Birliğinin tesisinde, büyük bir önem arz eden Risale-i Nur’ları nazara veren Bediüzzaman “Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’i kanaatimle beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan,…

Şu dünyayı bir meydan-ı imtihan ve tecrübe için yaratıp, hangimizin ameli daha güzel olacak diye bizleri denemeye tâbi tutan Cenab-ı Hak, çeşitli imtihan vesileleri yaratmıştır. Şahıslar olarak imtihan olunduğumuz gibi,…

“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Fert dâhi de olsa, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur.” Bediüzzaman’a ait olan şu tespitler, âhirzamanın önemli bir karakterini çiziyor. Eserlerinde kendi şahsından ziyade, Risale-i…

Bir savaş dönüşü Sevgili Peygamberimiz (asm), yorgun ve uykusuz olan ordusuna konakladıkları yerde uyumalarını, kendisinin ise nöbet tutacağını söyler. Fakat, sahabeler râzı olmaz. Hazret-i Bilal (r.a.) ısrar ederek nöbetçi olur.…

Tarikattan ziyade, hakikat tarzını tercih eden ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyarak, kardeşlerin birbirinde fâni olması düsturunu bir temel taşı yapan Bediüzzaman; Hazret-i İbrahim’in (as) mesleğinin Risale-i Nur mesleğinde…

Bir kervan gibi kafileler halinde dünya misafirhanesine gelen ve geçici bir hayattan sonra ölümle gayb âlemlerine doğru yolculuğuna devam eden insan nev’ine kumandanlık ve imamlık yapan Hazret-i Muhammed (asm), insanın…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak halk edilen dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla…