Sevgili peygamberimiz (asm) işaret ve orta parmağını birleştirerek “Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz.”buyurdu. Muhtelif zamanlarda kıyametle ilgili haberler de verdi. 1400 sene geçmesine rağmen kıyametin hâlâ gelmemesi yakınlığına zarar…

Kâinatın sonu anlamına gelen kıyametin kopması ve âlemin harap olması gayet kolaydır ve Allah bütün semavi kitaplarda sürekli insanları uyarmaktadır. Necm Suresi 57. ayet “Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmiştır.” Yine aynı Sure…

Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu tekâmül kanunu gereği, her canlı varlık doğar, büyür ve ölür. Hiç bir şey bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muazzam âlem dahi, muhteşem bir ağaç…

“Ve izessuhufu nüşiret.”ayetinin belirttiği gibi, mahşer günü herkesin amel sayfaları neşredilir. Bir ömür boyu işlenmiş ameller her insana verilir. Bilgisayar disketlerine bir kitap sığdığı gibi, insanların amelleri de öylece muhafaza…

Mahşer yerinin en dehşetli yanı, amellerin hesabı görülürken kul haklarının ortaya çıkarılmasıdır. Asıl iflas eden kişi o zaman belli olacaktır. Hazret-i Peygamber (asm) bir gün sahabelerine sordu: “Müflis kimdir?” Bazı…

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle…

Peygamberler de dahil herkesin kendi derdine düştüğü o dehşetli mahşer yerinde, çok uzun zaman alan amellerin muhasebe vaktini, Hazret-i Ebu Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre “Allah, uzun mahşer…

Muhtelif hadis kitaplarında bahsedilen hadis-i şeriflere göre, her peygamber kendine tabi olan ümmetiyle mahşer yerine gelecek ve onları kendi bayrağı altında toplayacaktır. En sonda nebiler nebisi ve âhirzaman peygamberi olan…

Yeniden diriliş hakikatinden sonra, mahşer meydanına sevk edilen insanların içine düştükleri dehşetli manzaralardan haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), müminler ve onların içinden de günahkâr olanlara Allah’ın rahmet tecellilerinden de bahsederek…

Kıyamet sonrası kurulacak olan mahşer meydanı, cin ve insanların amellerinin muhasebesinin görüleceği muazzam bir alandır. O gün, peygamberler de dahil bütün insanlar kendi derdindedir. Hadis- şeriflerin beyanına göre, güneş bir…

Rahmetinin birisini dünyaya, doksan dokuzunu âhirete bıraktığını haber veren Cenab-ı Hak, kâinatı kıyametle harap ettikten sonra, yeniden diriliş sabahında inanan inanmayan herkesin bedenlerini yaratır ve bâki olan ruhları kendi bedenlerine…

Bunun gibi merak ettiğimiz soruları sahabeler Peygamber Efendimize (asm) sormuşlar. O da, gerekli cevapları vermiştir. Hadis-i şeriflerde mahşer meydanında insanlar baş açık, yalın ayak ve dünya elbiselerinden çıplak olacakları haber…