Kıyamet alâmetlerinden biri olan dabbetülarzın, vakti geldiğinde çıkacağına müminler olarak inanmak farzdır. Çünkü hakkında ayet vardır. Bu konuya kaynaklık yapan ayet ise, Neml Suresinin 82.ayetidir. Mealen “Söz verdiğimiz gün gelip…

Kâinatın sonu olan kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıkacağı âhirzaman dilimi için Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurmuştur. Enbiya Suresinin 96.ayetinde haber verilen “İnsanlar arasında ihtilaflar…

“Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi pek müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur, her bir hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoşlar…

A’raf Suresi 18. ayette kıyametle alâkalı bir açıklama vardır. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz.”ferman edilmektedir. Sevgili…

Sevgili peygamberimiz (asm) işaret ve orta parmağını birleştirerek “Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz.”buyurdu. Muhtelif zamanlarda kıyametle ilgili haberler de verdi. 1400 sene geçmesine rağmen kıyametin hâlâ gelmemesi yakınlığına zarar…

Kâinatın sonu anlamına gelen kıyametin kopması ve âlemin harap olması gayet kolaydır ve Allah bütün semavi kitaplarda sürekli insanları uyarmaktadır. Necm Suresi 57. ayet “Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmiştır.” Yine aynı Sure…

Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu tekâmül kanunu gereği, her canlı varlık doğar, büyür ve ölür. Hiç bir şey bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muazzam âlem dahi, muhteşem bir ağaç…

“Ve izessuhufu nüşiret.”ayetinin belirttiği gibi, mahşer günü herkesin amel sayfaları neşredilir. Bir ömür boyu işlenmiş ameller her insana verilir. Bilgisayar disketlerine bir kitap sığdığı gibi, insanların amelleri de öylece muhafaza…

Mahşer yerinin en dehşetli yanı, amellerin hesabı görülürken kul haklarının ortaya çıkarılmasıdır. Asıl iflas eden kişi o zaman belli olacaktır. Hazret-i Peygamber (asm) bir gün sahabelerine sordu: “Müflis kimdir?” Bazı…

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle…

Peygamberler de dahil herkesin kendi derdine düştüğü o dehşetli mahşer yerinde, çok uzun zaman alan amellerin muhasebe vaktini, Hazret-i Ebu Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre “Allah, uzun mahşer…

Muhtelif hadis kitaplarında bahsedilen hadis-i şeriflere göre, her peygamber kendine tabi olan ümmetiyle mahşer yerine gelecek ve onları kendi bayrağı altında toplayacaktır. En sonda nebiler nebisi ve âhirzaman peygamberi olan…