Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

(Dünden devam-) Salı günü, Hasan Yılmaz ve Şendoğan kardeşlerin arabalarıyla Hollanda yollarındayız. Denhak’ta öğle namazını Mescid-i Aksa camisinde kıldık. Akif Kara Ağabeyin evinde akşam namazı ve çorbasından sonra Rotterdam’a geçtik.…

-Dünden devam- Çarşamba akşamı Wuppertal’dayız. Ronstof mahallinde Adalat kardeşin öncülük ettiği hizmet merkezi hem cami hem dershane vazifesi görüyor. Çok kalabalık bir cemaat vardı. Risalelerden yaptığımız dersin sonunda soru cevap…

(Not: Yurt dışı seyahat notlarımı 24 sene evvel Yeni Asya gazetesinde yazmıştım. Bu hatıraları zamanın unutulmuşluğuna terk etmemek için, dijital ortama aktararak gelecek nesillerin hafızalarına emanet etmek istedim. Bir nostalji…

1923 tarihinden itibaren Eski Said dönemini geride bırakarak, Yeni Said dönemine geçen Bediüzzaman, 1950 yılında çok partili siyasi hayata geçinceye kadar, siyaset âleminden bütünüyle alâkasız bir vaziyette yaşamış ve en…

Altı yüz yirmi dört sene gibi çok uzun bir ömre sahip olan Osmanlı Devleti, duraklama, gerileme ve Tanzimat’tan sonra hızla çöküşe doğru sürüklenmeye başlamıştı. Hilâfet merkezi olması hasebiyle, İslâm âlemi…

Risale-i Nur Külliyatı içinde Mektubat adındaki eserin, 28. Mektup Birinci meselesinin sonunda bir rüya tabiri olduğu görülür. Bediüzzaman bir talebesinin gördüğü rüyasının tabirini yaparken, rüyada görülen sarıklı bir gençten bahseder.…

İnsan fıtratında diğer insanlar tarafından bilinmek, tanınmak, alkışlanmak, beğenilmek ve adından bahsettirmek ve şan şeref kazanmak gibi, bir cihette psikolojik hastalık ve ruhi maraz olarak telâkki edilebilecek arzular ve süfli…

Âhirzamanda geleceği ve fitne ateşlerini söndüreceği müjdelenen son müceddid, hem diyanet hem siyaset hem cihad hem saltanat gibi pek çok dairelerde vazifeli olduğu için, Mehdi Âl-i Resul ünvanıyla, ümmetin dalâlet…

Hazret-i Âdem (as) ile başlayan peygamberlik silsilesi, son peygamber olan Hazret-i Muhammed (asm) ile son bulmuştur. Zira, her başlangıcın bir sonu vardır. Hem de sonda gelen en kemâl mertebededir. Kendinden…

Kıyamet alâmetlerinden biri olan Büyük Mehdi’nin çıkması çok önemli bir hadisedir. İslâm dinini tahrip etmek için bütün gücüyle çalışan Süfyan komitesinin büyük yıkımlarını, ancak her cihetle vazifeli olan büyük bir…

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde istikbalde gelecek olaylar ve önemli şahıslar, imtihan sırrı gereği müphem ve muğlak bırakıldığı gibi, Risale-i Nur Külliyatında da buna benzer bir takım meseleler yine aynı…