Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, cemiyet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhireti esas…

Uzun emeller taşıyan duygular yüzünden, kendini sonsuza kadar yaşayacakmış gibi bir hisse kaptıran, dünya hayatının fâni ve geçici olduğunu unutarak hiç ölmeyecekmiş gibi davranan gafil insanlar, elbette zarar ve ziyana…

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı Hak çok şeyler üzerine yemin ederek önemli hakikatlere dikkat çekmiştir. Kur’an’da geçen bu yeminler, ülfet ve ünsiyetten dolayı ibret alınamayan meselelere nazarları döndürmek için âdeta…

Gençlik nimeti aklı başında olan gençlerde olsa, en güzel bir hayır ve ibadet vasıtasıdır. Asr-ı Saadette İslâm dinine en evvel sahip çıkan gençler olmuştu. Bu mânâyı ifade eden Sevgili peygamberimiz…

İmtihan edilmek üzere bu dünya memleketine gönderilen insanların, hayatlarının en verimli ve en güzel yılları şüphesiz gençlik devresidir. Hayata hayat veren ve anlam kazandıran hakikat imandır. İmansız bir hayat, cansız…

Bediüzzaman der ki: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz…

Risale-i Nur tefsirleriyle imanı kurtarma ve kuvvetlendirme hareketini başlatan ve taklit mertebesindeki imanları tahkik mertebesine yükselten Bediüzzaman Hazretlerinin, en önemli hedef kitlesi çocuklar ve gençler idi. Gafil büyüklerden ziyade çocuklarla…

Bediüzzaman’ı yokluğa mahkum etmek ve unutulup gitmesini temin etmek için devletin gücünü sonuna kadar kullanan bir takım karanlık güçler onu yok edemediler. Çünkü O, Kur’an ve İslâm için çalışıyordu ve…

Âhirzaman müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Said Nursî, tam bir felâket ve helâket asrında dünyaya gelmişti. Doğduğu yılda, eskilerin Doksan Üç Harbi olarak söylediği 1877 Osmanlı Rus Savaşı yapılıyordu. Bu…

Tahkiki iman dersleriyle insanların dünya ve âhiretini kurtarmaya dönük hizmetlere herkesin ve bilhassa gençlerin çok ihtiyacı var. Zira, eğitim kurumlarından yeterli dinî bilgi ve eğitim alamayan gençler, sokağın, televizyon ve…

1980 yılının başlarından bu yana hem dünya hem de ülkemizde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Son iki yüz yıldır dünyayı etkisi altına alan materyalist ve maddeci akımlar, Allah ve âhireti yok…

Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman, milyonlarca vatan evladının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke hudutlarını da aşan…