Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Dağlar kuru birer direk olmanın ötesinde, içinde canlı varlıkların hayatına lâzım her türlü maddeleri barındıran hazineli direkler konumundadır. Dağlar demir, bakır, alüminyum, mağnezyum, manganez, volfram ve daha yüzlerce çeşit madenlere…

Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

Allah’ın güzel isimleri bütün âleme tecelli ederken, bazen zıt tecelliler birbiri içine girer. Bunda dahi çok farklı güzellikler kendini gösterir. Bu hakikati ilginç bir tarzda anlatan Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye eserinde…

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

Berzah denilen kabir âlemlerine göçtükten sonra, hayattaki gibi manevi tasarrufu devam eden dört büyük zât vardır. Bunlar; Abdülkadir-i Geylâni, Hayati-i Harrani, Mâruf-u Kerhi ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Manevi tasarruf…

Mücedditler silsilesinin son halkası ve çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, geçmiş bütün mücedditlerin, müçtehit ve imamların vazife sahalarını tamamen üstlendiği için, başka birisinin gelmesine Allah’ın…

Ülke genelinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın etnik kökeni, mezhebi, mesleği ve meşrebi farklı olmasına rağmen; aynı vatanı, aynı dini paylaşmamızla top yekûn bir milleti oluşturmuşuz. Yönetim biçimi olarak da, bütün eksik…

İnsanlar tornadan çıkmış gibi tek bir fıtratta yaratılmadığından farklı meşrepler olmuş ve aynı mesleğin mensubu olduğu halde, değişik gruplaşmalar meydana gelmiştir. Nur hareketinde de, Risale-i Nur mesleğini farklı anlama ve…

Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

(Dünden devam-) Salı günü, Hasan Yılmaz ve Şendoğan kardeşlerin arabalarıyla Hollanda yollarındayız. Denhak’ta öğle namazını Mescid-i Aksa camisinde kıldık. Akif Kara Ağabeyin evinde akşam namazı ve çorbasından sonra Rotterdam’a geçtik.…

-Dünden devam- Çarşamba akşamı Wuppertal’dayız. Ronstof mahallinde Adalat kardeşin öncülük ettiği hizmet merkezi hem cami hem dershane vazifesi görüyor. Çok kalabalık bir cemaat vardı. Risalelerden yaptığımız dersin sonunda soru cevap…